CONTACT INFORMATION

  • Kaixin Houhu Life Square, Taizi Lake, Jiang'an District

  • 027-85380688

  • 027-85380688

  • wuhantzhg@gmail.com

  • zxm6587101@foxmail.com

  • +86 15927297433

  • Wechat and Whatsapp: 15927297433